Europese Commissie normen uitstoot

Europese Commissie wil normen CO2-uitstoot verscherpen

Om te voldoen aan de recente emissienormen, investeerden de autofabrikanten de afgelopen jaren miljarden om meer volledig of deels elektrische voertuigen te bouwen. Maar ze kunnen nog lang niet op hun lauweren gaan rusten. De Europese Commissie wil de normen nog verder verscherpen.

Vermindering CO2 moet in 2030 naar 50%

Kort samengevat komt het erop neer dat nieuwe auto’s vanaf 2030 gemiddeld 50 procent minder CO2 mogen uitstoten dan in 2021. Tot nu was er afgesproken dat die vermindering 37,5% zou moeten bedragen. De Commissie wil ook de normen van de CO2-uitstoot van andere sectoren bijstellen. Tot nu toe was een verlaging van 40% afgesproken. Dat moet nu 55% worden. Het zijn tot nu toe plannen, de concrete afspraken moeten juni volgend jaar op papier staan. Volgens het artikel in de Suddeutsche Zeitung wil de EU dat de vervoer- en bouwsector ook aan het Europese systeem voor de handel in emissierechten kan deelnemen. Dit zou tot gevolg hebben dat de brandstofprijzen aanzienlijk stijgen. Frans Timmermans is er overigens geen voorstander van om de vervoer- en bouwsector ook in emissierechten te laten handelen.

Toekomst

De Commissie rechtvaardigt de aanscherping van de CO2-doelstellingen door te zeggen dat zij de toekomstige generaties niet met te veel uitdagingen op het gebied van klimaatbescherming wil opzadelen. Als Europa nu minder doet om de klimaatcrisis tegen 2030 te bestrijden, zal het na 2030 des te moeilijker worden. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, presenteert haar officiële voorstel morgen.

Uitdaging voor autofabrikanten

De automobielindustrie is uiteraard niet blij met de nieuwe plannen. De industrie kampt al jaren met een teruglopende omzet en kreeg daar ook nog eens de coronacrisis overheen. De Duitse branchevereniging van autofabrikanten reageerde op de plannen van de EU dat het marktaandeel van elektrische auto’s in 2030 ongeveer 50 procent moet zijn om de aangescherpte CO2-doelstelling te halen.

Nog eerder afscheid van de verbrandingsmotor?

Dat aandeel is volgens een recente studie (PDF) van de milieuorganisatie Greenpeace nog steeds veel te laag. Volgens die studie mogen er vanaf 2028 helemaal geen nieuwe voertuigen met verbrandingsmotoren meer worden geregistreerd. Berekeningen van het Belgische onderzoeksinstituut Climact en het in Keulen gevestigde NewClimate Institute hebben aangetoond dat de Europese transportsector alleen op die manier de Parijse klimaatdoelstellingen kan halen. Ook de Europese denktank Transport & Environment vindt dat we snel afscheid van de verbrandingsmotor moeten nemen, maar heeft het in haar verzoek aan de EU over 2035.

Alternatieven

We moeten voor het transport niet alleen kijken naar alternatieve aandrijvingen, maar ook naar alternatieve manieren van vervoer. Hierbij moeten we denken aan het uitbreiden van het openbaar vervoer en ook het vervoer per fiets nog meer stimuleren. Daardoor zou het aantal auto’s in de EU tegen 2040 met 47 procent lager kunnen zijn. De personenauto’s die er nog zijn, moeten intensiever worden ingezet, stelt Greenpeace.

Afscheid nemen van de verbrandingsmotor

Benjamin Stephan, een transportdeskundige van Greenpeace: “De studie toont aan dat we veel sneller dan voorheen afscheid moeten nemen van de verbrandingsmotor en tegelijkertijd het totaal aantal auto’s aanzienlijk moeten verminderen, zodat het verkeer op een klimatologisch gunstige koers komt”. Stephan vervolgt: “Wie vandaag de dag nog steeds verbrandingsmotoren wil promoten, negeert de gevolgen van de klimaatcrisis en de wereldwijde dynamiek van de auto-industrie”, zegt Stephan. “De Europese automobielindustrie heeft alleen een toekomst als zij klimaatbescherming als een uitdaging accepteert en haar bedrijfsmodel daarop aanpast.”

Meer over het spoor, minder over de weg en door de lucht

Volgens de studie van Greenpeace moet het aandeel van de per trein vervoerde goederen in 2040 verdubbeld zijn. Tegelijkertijd zou het aantal vrachtwagens in Europa moeten dalen van 6 naar 3,6 miljoen. Ook het aandeel van het spoor in het personenvervoer zou tegen 2040 moeten verdubbelen. Uiteraard moet het aantal vluchten aanzienlijk afnemen. Zelfs als er tegen 2040 grote hoeveelheden synthetische kerosine uit hernieuwbare energiebronnen kunnen worden geproduceerd, moeten mensen een derde minder gaan vliegen. Als dergelijke synthetische brandstoffen niet in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn, zou het luchtverkeer nog verder moeten afnemen.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.*U kunt deze HTML tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug naar boven