Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot e-drivers.com en het logo van e-drivers.com, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij ENNOVATION COMPANY B.V (hierna aangeduid als: “ENNOVATION”). ENNOVATION behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van e-drivers.com (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij ENNOVATION en/of haar partners. De inhoud van e-drivers.com mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ENNOVATION is het niet toegestaan de inhoud van e-drivers.com, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van het platform.

Indien en voor zover de inhoud van dit platform bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij ENNOVATION.

ENNOVATION heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van het platform te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van ENNOVATION, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

ENNOVATION heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur/partner – ingezonden of geüpload materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.