Klimaatakkoord Nederland elektrisch rijden

Zal het klimaatakkoord de opmars van elektrisch rijden vertragen of versnellen?

Het nieuwe klimaatakkoord, waar de regering mee bezig is, bevat een aantal maatregelen die van grote invloed zijn op elektrisch rijden. Zo gaat de bijtelling voor elektrische auto’s omhoog en wordt het BPM-voordeel langzaam afgebouwd. Ook zal er meer motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s moeten worden betaald.

Rekeningrijden

Naast bovengenoemde maatregelen wil de regering alsnog laten onderzoeken of rekeningrijden kan worden ingevoerd. Over het rekeningrijden kunnen we kort zijn: het is natuurlijk een manier om de kosten van het gebruik van de Nederlandse wegen op weer gevallen. Alleen de manieren die nu in het voorstel worden genoemd, lijken ons nog verre van uitvoerbaar.

Tesla-taks

Het grote voordeel van zakelijk rijden in een elektrische auto is de lage bijtelling. Dat was voor velen niet acceptabel zodat de regering dit jaar de zogenaamde Tesla-taks invoerde. Hierdoor is het lage bijtellingspercentage van 4% alleen nog van toepassing voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde tot 50.000 euro. Deze cataloguswaarde gaat in het klimaatakkoord in stappen omlaag. Vanaf 2020 zal het lagere bijtellingspercentage gelden tot een cataloguswaarde van € 45.000 in 2020 en een jaar later wordt het zelfs € 40.000.

Bijtelling gaat omhoog

Bovendien gaat dat lage bijtellingspercentage volgens het nieuwe klimaatakkoord volgend jaar al omhoog naar 8%. Dat is niet het enige: het kabinet wil het bijtellingspercentage in stappen verhogen. In 2026 moet het bijtellingspercentage voor EV’s 22% bedragen.

Bijtellingsregels worden tussentijds aangepast

Waar wij dus bezwaar tegen hebben, is het feit dat de huidige afspraken over de bijtelling op elektrische auto’s worden opengebroken. De bijtelling wordt volgens het nieuwe klimaatakkoord immers al een jaar eerder – in 2020 – verhoogd.

BPM naar 360 euro

Elektrische auto’s zijn momenteel vrijgesteld van BPM. Dat blijft ook zo, tot en met 2024. Met ingang van 2025 bedraagt de BPM voor EV’s € 360 per auto.

Motorrijtuigenbelasting omhoog

Tot 2025 blijven emissieloze auto’s vrijgesteld van het betalen van (het rijksdeel van) de MRB. Daarna moet er ook voor emissieloze auto’s motorrijtuigenbelasting worden betaald. Gelukkig bedraagt dit dan percentage van slechts 25% van het rijksdeel van de MRB, vermeerderd met de provinciale opcenten.

Aanschafsubsidie

Er was eerder sprake van een aanschafsubsidie van € 6.000. Deze komt er waarschijnlijk niet. Komend jaar wordt pas vastgesteld hoeveel subsidie je krijgt bij de aanschaf van een nieuwe elektrische auto wordt komend jaar pas definitief vastgesteld. Er gaan geruchten dat de eerdergenoemde subsidie van 6000 euro wordt gehalveerd tot 3000 euro. Bovendien wordt de aanschafsubsidie ook langzaam afgebouwd. Men verwacht namelijk dat er steeds meer betaalbare elektrische modellen op de markt komen.

Aanschaf tweedehands EV’s stimuleren

Om ook de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s te stimuleren, wil het kabinet in de jaren 2021-2024 100 miljoen euro reserveren om particulieren te stimuleren om tweedehands elektrische auto’s in de lagere prijssegmenten te kopen. Dit betreft dus niet alleen nieuwe auto’s, maar ook tweedehands. Daarnaast wil men uit die 100 miljoen ook laadtegoed aan particulieren verstrekken. Daarnaast spreekt men van een tegemoetkoming in de kosten voor laadvoorziening thuis en wordt er geld gereserveerd voor een soort lease- of garantieregeling voor accu’s.

Goedkoper parkeren met een elektrische auto

Zeker is het nog niet, omdat dit van de gemeenten afhangt, maar parkeren met een EV kan mogelijk goedkoper worden dan parkeren met een brandstofauto. Er zal nog dit jaar een wetsvoorstel worden ingediend die het gemeenten vanaf 2021 mogelijk maakt om voor elektrische auto’s een lager parkeertarief in te voeren.

Stimuleren of vertragen?

Het is uiteraard logisch dat het kabinet juist nu kiest voor een meer betaalbare aanpak om de klimaatdoelen in de mobiliteitssector te halen. De elektrische auto raakt steeds meer ingeburgerd en wordt door steeds meer mensen gezien als dé oplossing om de CO2-uitstoot terug te dringen. Er komen op dit moment ook steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de markt zodat elektrisch rijden voor steeds meer mensen bereikbaar wordt. Dat maakt de weg vrij om de huidige stimuleringsregelingen aan te passen en te streven naar een systeem waar men uiteindelijk vooral betaalt aan de hand van het gebruik. De huidige regelingen hebben bewezen dat zij het gebruik van elektrische auto’s stimuleren. Of dat met de nieuwe regelingen ook zo zal zijn en of daarmee ook de beoogde verlaging van de CO2-uitstoot wordt gehaald, zal de toekomst uitwijzen.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.*U kunt deze HTML tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug naar boven