woningcorporaties onderzoek laadpalen

Woningcorporaties onderzoeken mogelijkheden voor laadpalen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start samen met 21 woningcorporaties een onderzoek over het realiseren van laadpalen bij complexen met sociale huurwoningen. Ook marktpartijen wordt gevraagd om in het onderzoek te participeren.

Forse investering

De deelnemende woningcorporaties beheren samen ruim 300.000 woningen. Zij willen dat hun huurders de mogelijkheid krijgen om hun elektrische auto tegen redelijke kosten bij hun complex op te laden. Het plaatsen van die laadpalen vergt een forse investering van de woningcorporaties. Daarom zoeken die naar een zo laag mogelijke investering voor de corporatie. Ook willen ze ontzorgd worden in het proces van aanvraag, installatie en beheer. Dat is ook de reden dat ook leveranciers en installateurs van laadpalen van harte worden uitgenodigd om in dit onderzoek mee te denken.

Onderzoek

Uiteraard wil men in het onderzoek de toekomstige vraag naar laadpalen in kaart brengen. Maar men wil ook kijken welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van laadpalen in relatie tot de netcapaciteit. Ook de rolverdeling tussen corporaties en andere partijen, zoals Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), huurders en installateurs, is een aspect van het onderzoek. Verder onderzoekt men ook welke voorbereidingen er nodig zijn bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Woningcorporaties hebben nog veel vragen

Maarten Corpeleijn van Huur & Energie Consult voert het onderzoek samen met EVConsult uit. Volgens Corpeleijn krijgen woningcorporaties nu nog weinig vragen over elektrisch opladen van auto’s. Maar dat zal gaan ongetwijfeld veranderen. Men verwacht dat er in 2025 al een miljoen elektrische auto’s in Nederland zijn. Er komen ook steeds meer betaalbare modellen zodat die ook bij de sociale woningbouw te vinden zullen zijn. Corporaties zijn vooral bij appartementencomplexen op zoek naar een goede aanpak. Zij willen bijvoorbeeld weten wat zij binnen de woningwet mogen doen. Ook zijn er veel praktische vragen over het plaatsen en aansluiten van de laadpalen. Verder moet ook duidelijk worden hoe het afrekenen in zijn werk gaat.

Ook meedoen?

Op www.hurenenladen.nl staat het plan van aanpak voor het onderzoek. Daar kunnen geïnteresseerde marktpartijen – bij voorkeur voor 30 april – kenbaar maken of ze interesse hebben om aan het onderzoek mee te doen. Ook kun je daar opgeven of je het rapport wilt ontvangen.

3 Comments

 • maarten| 17/09/2020 bij 13:07 (Bewerk)

  Beste Bas,
  inmiddels is het rapport ook beschikbaar. zie http://www.hurenenladen.nl.
  Persbericht: 23 woningcorporaties presenteren mogelijkheden laadpunten voor huurders
  23 woningcorporaties onderzochten samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de mogelijkheden voor laadpunten bij huurwoningen. Het publiek beschikbare rapport bevat aanbevelingen voor beleid en uitvoering van projecten, waarmee woningcorporaties en andere verhuurders hun voordeel kunnen doen.
  In 2030 rijdt 15% van de huurders elektrisch
  Volgens verwachtingen zal naar schatting 15% van de huurders in 2030 een elektrische auto rijden, en deze thuis willen opladen. In nagenoeg elke straat en parkeergarage krijgen corporaties dus te maken met vragen om laadpunten. De groeiende vraag naar laadpunten, en recent ingevoerde eisen bij nieuwbouw en renovatie, waren aanleiding om samen onderzoek te doen.
  Rol corporatie rond laadpunten hangt af van de parkeersituatie

  De rol van de corporatie rond laadpunten, hangt af van hoe er geparkeerd wordt. Een groot deel van de huurders parkeert op publiek terrein. Hier is niet de corporatie maar de gemeente het aanspreekpunt.
  Bij eengezinswoningen met een eigen parkeerplaats kan de huurder goed zelf investeren in een laadpunt, zeker als dit fiscaal aantrekkelijk is doordat de auto geleased wordt of van de zaak is. Een investering door de corporatie, met verrekening via de huur, kan ook.
  Bij appartementencomplexen ligt het meer voor de hand dat de corporatie de regierol op zich neemt, zodat huidige en toekomstige vragers gebruik kunnen maken van eenzelfde voorziening. Ook kan de corporatie dan de aansluiting met parkeerbeleid, bemetering en afrekenen van stroom, en brandveiligheid in het oog houden. Als corporaties de regierol op zich nemen, kunnen ze zich laten ontzorgen door marktpartijen voor de plaatsing, het beheer en de verrekening van kosten.
  Verder moeten corporaties bij nieuwbouw en renovatie nu al voldoen aan wettelijke eisen, die minimaal het aanbrengen van loze leidingen voorschrijven.
  Rapport geeft mogelijkheden en aandachtspunten
  Het rapport omvat een toekomstverwachting, wettelijk kader voor investeren en verrekenen, overzicht van mogelijke externe investeerders, technische (on)mogelijkheden. Van hieruit worden verdienmodellen geschetst, en worden aanbevelingen gedaan voor beleid, uitvoering van projecten, technische eisen bij nieuwbouw en renovatie, en randvoorwaarden voor eigen investeringen door huurders.
  René Scherpenisse, directeur-bestuurder woningcorporatie Tiwos en bestuurslid bij Aedes, vereniging van woningcorporaties: “De vraag van huurders om snel, comfortabel, veilig en goedkoop te kunnen laden, komt de komende jaren ook op woningcorporaties af. Dat betekent iets voor onze nieuwbouw en renovatie, maar ook in de bestaande bouw kunnen we vragen verwachten. Ik ben verheugd dat 23 woningcorporaties hiervoor samen een voorzet hebben gedaan.”
  Maarten Corpeleijn van Huur & Energie Consult leidde het project. “Met dit publieke rapport kunnen corporaties direct keuzes maken; bij het opstellen van beleid, bij programma’s van eisen nieuwbouw en renovatie én bij aanvragen van huurders.”
  Meer informatie over het rapport
  Het rapport is te downloaden via http://www.hurenenladen.nl. Voor corporaties en andere marktpartijen worden gratis webinars georganiseerd door Huur & Energie Consult.

  Noot voor de redactie:
  De figuur met de infographic hierboven is ook te downloaden als apart bestand via https://www.dropbox.com/s/nftto70pndbcows/200904_2%20HUREN%26LADEN%20Infographic%2016-9.png?dl=0
  Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Maarten Corpeleijn via maarten@huurenergie.nl of 06-25051750.

 • Bas van der Weerd| 09/04/2020 bij 17:25

  Ik heb de link gecorrigeerd, excuses!

 • maarten| 08/04/2020 bij 15:22

  de hyperlink naar http://www.hurenenladen.nl doet het niet.

  Laat een reactie achter

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.*  U kunt deze HTML tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Terug naar boven