elektrische auto minder CO2-uitstoot onderzoek

Elektrische auto’s veroorzaken nog lagere CO2-uitstoot

De Technische Universiteit Eindhoven voerde een studie uit in opdracht van Die Grünen, de Duitse politieke partij die je met onze Groene Partij kunt vergelijken. Volgens die studie zijn de huidige elektrische auto’s verantwoordelijk voor lagere CO2-emissies dan eerder werd aangenomen.

Dat geldt volgens het onderzoek ook als er rekening wordt gehouden met het energieverbruik en de productie van accu’s. Dat wisten we natuurlijk allang. Maar men zegt in dit onderzoek dat het verschil nóg groter is dan eerder werd aangenomen.

Extra CO2 door productie al snel gecompenseerd

Volgens de analyse van de TU Eindhoven produceert de Tesla Model 3 zo’n 91 gram CO2-equivalent per kilometer. Dat is 65 procent minder dan de 260 gram die een Mercedes C 220d produceert. In deze analyse hield men rekening met de uitstoot die ontstaat tijdens de productie van de voertuigen. Ook de rekende men de uitstoot door de opwekking van elektriciteit en de productie van brandstof mee.

Het productieproces van de Tesla is met 51 gram CO2-equivalent per kilometer aanzienlijk schadelijker voor het klimaat dan dat van de Mercedes, met 32 gram. Maar het rijden met een Tesla Model 3 vergt slechts 40 gram CO2 per kilometer, vergeleken met 228 voor de Mercedes-diesel. Volgens de onderzoekers compenseert de Tesla zijn zogenaamde CO2-rugzak, die door de energie-intensieve productie ontstaat, al na 30.000 kilometer.

Men vergelijkt in de studie nog meer voertuigen. Een VW e-Golf stoot 78 gram CO2-equivalent per kilometer uit. Dat is 54 procent minder dan een hybride Toyota Prius met 168 gram. Door het verschil in de uitstoot tijdens de rit compenseert de e-Golf al na 28.000 kilometer zijn CO2-rugzak.

Elektrische auto’s schoner dan eerder aangenomen

Het meest belangwekkende nieuws uit het onderzoek zijn de verschillen met eerdere onderzoeken. In veel studies ging men uit van 175 kilogram CO2-equivalent voor de productie van één kilowattuur aan elektriciteit. De onderzoekers beschouwen deze waarde, die uit een omstreden Zweedse studie uit 2017 komt, als achterhaald. Men actualiseerde deze studie in 2019 met een CO2-equivalent per kilowattuur van slechts 85 kilogram. Dat is dus meer dan een halvering. Op basis van de laatste publicaties en gegevens van Tesla gaan de auteurs van het nieuwe onderzoek zelfs uit van een gemiddelde waarde van 75 kilogram CO2-equivalent per kilowattuur.

Tesla Model 3 CO2-uitstoot

“Onderzoek is netjes uitgevoerd”

Bovenstaande informatie is afkomstig uit een artikel in de Duitse krant Spiegel. Men heeft ook Christian Bauer, milieuwetenschapper aan het Paul Scherrer Instituut (PSI), gevraagd naar zijn bevindingen omtrent dit onderzoek. “Het onderzoek is netjes uitgevoerd en legt op een pakkende manier uit hoe groot de voordelen van een elektrische auto vandaag de dag al zijn”, vertelt Bauer.  De betere prestaties van elektrische auto’s in vergelijking met verbrandingsmotoren zijn niet alleen te danken aan de minder milieubelastende accuproductie. De auteurs van de studie gaan er ook van uit dat de auto en de accu 250.000 kilometer veel langer meegaan. Eerdere studies berekenden dat de accu slechts 150.000 kilometer meegaat. Bauer beschouwt de langere levensduur van het accupakket als realistisch.

De onderzoeker van het PSI had daarentegen commentaar op de emissiefactor voor de elektriciteitsmix die in de nieuwe studie wordt gebruikt. Hij vindt de 250 gram CO2-equivalent per kilowattuur elektriciteit momenteel wat te optimistisch. Bauer vindt 400 gram een betrouwbaardere waarde zijn. Maar dit verandert niets aan de kernverklaring dat elektrische auto’s ook nu al aanzienlijk minder broeikasgassen uitstoten. Ook het in de studie verwachte toenemende milieuvoordeel van elektrische auto’s als gevolg van het stijgende aandeel groene stroom acht Bauer reëel. “Met uitzondering van Polen en Estland zijn elektrische auto’s in alle EU-landen al aanzienlijk klimaatvriendelijker dan verbrandingsmotoren,” zei hij.

“Conservatieve aannames op basis van verouderde gegevens”

Auke Hoekstra, co-auteur van het nieuwe Nederlandse onderzoek, vertelde in een interview met Spiegel.de dat de algemene discussie over de CO2-balans van elektrische auto’s “te weinig is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens”. Veel analyses, vooral uit Duitsland, zouden te conservatieve aannames doen op basis van verouderde gegevens.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.*U kunt deze HTML tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug naar boven