EVA wil verbod ICE's vervroegen

Electric Vehicle Association Engeland wil verbod op verkoop nieuwe ICE’s vervroegen

In Engeland is in juni de Electric Vehicle Association opgericht. Deze hield ook een onderzoek, waaruit blijkt dat 82% van de chauffeurs vindt dat het verbod op de verkoop van benzine- en dieselvoertuigen moet worden vervroegd.

Belangenorganisatie

Dat zijn hoopgevende cijfers, die de indruk geven dat de Engelsen klaar zijn voor elektrisch rijden. Maar deze nieuwe organisatie moet de belangen van de huidige en toekomstige bestuurders van elektrische voertuigen (EV’s) in Engeland behartigen. Ook zal deze organisatie campagne voeren om de luchtvervuiling te verminderen en de doelstellingen inzake klimaatverandering te bereiken door het gebruik van EV aan te moedigen. Gezien die doelstellingen moet je goed kijken of zo’n onderzoek wel als betrouwbaar kan worden aangemerkt.

De EVA hield de enquête onder meer dan 1.000 personen. Zo’n 65% van de respondenten is voorstander van een geleidelijke stopzetting van het gebruik van benzine- en dieselvoertuigen in 2030. Dus niet in 2035, zoals nu in de plannen van de Engelse regering staat.

Respondenten zijn voornamelijk (toekomstige) EV-rijders

Maar die respondenten, dat zijn voornamelijk (toekomstige) bestuurders van elektrische auto’s. Dat betekent dat de resultaten toch een beetje ‘gekleurd’ zijn. Maar laten we het onderzoek niet helemaal onderuit sabelen.

De meerderheid van de ondervraagden zei ook dat ze niet denken dat een vervroegde uitfasering de auto-industrie onder oneerlijke druk zou zetten. Ook denkt de meerderheid dat de auto-industrie voldoende elektrische auto’s zal kunnen leveren om aan de toegenomen vraag te voldoen. Verder waren de respondenten voorstander van de invoering van een sloopregeling, subsidies en leningen voor EV’s. Uiteraard waren ze ook voorstander van snellere investeringen door lokale overheden in de openbare oplaadinfrastructuur.

Verbod op verkoop ICE’s vervroegen

De EVA Engeland wil met de onderzoeksresulaten de Britse regering aanmoedigen om de datum voor de geleidelijke afschaffing van de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotor te vervroegen. Deze is nu gesteld op 2035, en de EVA ziet dit verbod liever in 2030 ingaan. Bridget Phelps, voorzitter van EVA Engeland, zei: ‘We bevinden ons op een kritiek punt in de automobielgeschiedenis van ons land. Het leiderschap op het gebied van het klimaat vereist dat we sneller handelen om onze lucht te zuiveren. De ontwikkeling van elektrische auto’s en bestelwagens, hun accu’s en hernieuwbare energie zal banen scheppen en een pad naar een duurzamere economie effenen.”

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.*U kunt deze HTML tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug naar boven