Emodz

Verduurzamen, kostenreductie, efficenter en bewuster omgaan met onze (mobiliteits) middelen. De huidige technologie biedt tal van mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan. Maar om de meest effectieve methoden te gebruiken en optimaal met elkaar te laten samenwerken is een specialistische job. Emodz heeft deze specialismen in huis.

Bewuste keuzes

Wat is onze werkelijke behoefte aan mobiliteit? Vaak is dit onduidelijk omdat er geen afweging wordt gemaakt tussen de verschillende mogelijkheden. Men kiest vaak de weg der gewoonte… Door deze eens goed en grondig in kaart te brengen en te combineren met mogelijke oplossingen op het gebied van mobiliteit en energie levert veelal een verrassend resultaat op. Zowel financieel als duurzaam.

Opzoek naar te totaaloplossing

Steeds meer middelen zijn beschikbaar om doelen te bereiken. Deze middelen moeten passen bij de doelstelling maar ook zeker bij bedrijfsvoering en de cultuur van een bedrijf. Maatregelen dienen getroffen te worden om de middelen zo efficiënt als mogelijk in te zetten. Verder willen we natuurlijk dat deze middelen deel uit kunnen maken van een totaaloplossing.

Tijd voor verandering

Verandering is lastig voor mensen. Vooral wanneer men gedwongen wordt de comfort-zone te verlaten. Emodz traint mensen volgens een specifiek concept waarbij 5 verschillende componenten die onmisbaar zijn in een succesvol verandertraject individueel worden behandeld.

Contact informatie

info@emodz.nl

Henk Meiborg
meiborg@emodz.nl

Stationsstraat 11,

7607 GX Almelo
Terug naar boven