accuproductie EV's CO2-uitstoot verminderd

CO2-uitstoot door productie EV-accu’s in twee jaar tijd gehalveerd

Het onderzoeksinstituut Svenska Miljöinstitutet (IVL) heeft in opdracht van het Zweedse Energieagentschap onderzocht hoeveel CO2-uitstoot er ontstaat bij de productie van accu’s voor elektrische auto’s. IVL  heeft dit al eerder gedaan. Toen werden de resultaten door velen als argument tegen elektrische auto’s worden gebruikt.

CO2-uitstoot lager door hogere productiviteit

De tegenstanders van elektrische auto’s zullen nu dan voor lief moeten nemen dat de gemiddelde CO2-uitstoot de afgelopen twee jaar meer dan gehalveerd is. In 2017 stelde de IVL nog vast dat er sprake was van een CO2-equivalent vast van 150 tot 200 kilogram (kg) per kilowattuur (kWh) capaciteit. Nu spreekt men over een gemiddelde van 61 tot 106 kg. Er is dus aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de productie van accucellen. Volgens de IVL kan deze verbetering worden toegeschreven aan de verbeterde productiviteit. Dat komt volgens IVL omdat “de accufabrieken groter zijn geworden en de productie op volle capaciteit draait, waardoor deze efficiënter is per geproduceerde eenheid”.

Gebrek aan transparantie

De mensen achter de studie merken op dat er nog steeds onzekerheden bestaan over de milieu-impact van accu’s voor elektrische voertuigen. De cijfers van IVL blijven daarom een inschatting. De onzekerheid zit vooral in de productie van grondstoffen, maar ook in andere componenten van de accu’s. Dit is te wijten aan “minder transparante” bronnen, waarmee men mogelijk de fabrieken in China bedoelt. Als dergelijke gegevens ook worden gebruikt, zou de huidige CO2-piekwaarde stijgen van 106 tot 146 kg per kWh.

Herkomst gebruikte elektriciteit van doorslaggevend belang

De hoogte van de CO2-uitstoot bij de accuproductie hangt volgens de IVL sterk af van het type productie en de gebruikte elektriciteit. Als batterijen worden geproduceerd met behulp van fossiele energie, is de milieubalans dienovereenkomstig slecht. Bij het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen kan men uitgaan van de laagste CO2-uitstoot uit de analyse van IVL.

Verdere verduurzaming noodzakelijk

Volgens de IVL is het voor een verdere verduurzaming van de accuproductie noodzakelijk. Daarmee bedoeld de IVL onder meer het gebruik van meer groene stroom en een milieuvriendelijkere winning van grondstoffen. Bovendien moet het aandeel van gerecycleerde materialen worden verhoogd.

 

Foto: © InSapphoWeTrustCC

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.*U kunt deze HTML tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug naar boven