Amsterdam subsidie uitstootvrijetaxi's bedrijfswagens

Amsterdam overweegt subsidie voor aanschaf uitstootvrije bedrijfswagen of taxi

Zoals bekend is Amsterdam voornemens om met ingang van 2030 alle niet emissievrije voertuigen te weren. Die maatregel is onderdeel van het Actieplan Schone Lucht, dat door het college van onze hoofdstad is opgesteld. Daarin wordt waarschijnlijk ook een subsidie voor emissievrije taxi’s en bedrijfswagens opgenomen.

Die voertuigcategorieën moeten namelijk al met ingang van 2025 emissievrij rijden. Om de eigenaren van taxi’s en bedrijfswagens enigszins tegemoet te komen, wil het college van Amsterdam met ingang van 1 december aanstaande een subsidie beschikbaar stellen voor de aanschaf van een emissievrij voertuig. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwe maar ook om tweedehands taxi’s, bedrijfswagens en autobussen.

Totaal drie miljoen subsidie

In het kader van “Uitstootvrij vervangt niet-uitstootvrij” wil het college van Amsterdam maximaal een miljoen subsidie beschikbaar stellen voor schone taxi’s en twee miljoen voor de aanschaf van uitstootvrije bedrijfswagens. De subsidie wordt alleen verstrekt als het voertuig nog niet is aangeschaft en bovendien een niet-emissievrij voertuig vervangt. Het is nog niet helemaal zeker of de subsidie doorgaat, de gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren.

Actieplan Schone Lucht

Het Actieplan Schone Lucht, dat het college van Amsterdam heeft opgesteld, bevat nog meer maatregelen om de lucht schoner te krijgen. Naast het toelaten van uitsluitend uitstootvrij verkeer met ingang van 2030 heeft Amsterdam ook vijf milieuzones ingesteld. In deze zones worden de meest vervuilende voertuigen geweerd. De milieuzones worden bovendien nog uitgebreid én strenger. Men streeft ernaar om dit volledig uitstootvrije gebieden te maken. In deze zones mogen over een tijd geen voertuigen meer rijden die gebruik maken van benzine, diesel of gas (LPG en CNG).

Mijlpalen

De belangrijkste mijlpalen van het Actieplan Schone Lucht:

» 2020
Met ingang van 2020 mogen er binnen de ring A10 geen personenwagens en bedrijfswagens met een een Euro3-motor of ouder rijden.

» 2022
Per 1 januari 2022 wordt er alleen vrachtverkeer in de milieuzones toegelaten dat geheel uitstootvrij is of een Euro6-dieselmotor heeft. Verder moeten de bussen van het OV en de overige touringcars in het centrumgebied van Amsterdam zijn voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn of een aandrijflijn op waterstof.

» 2025
In dit jaar zijn ook de brom- en snorfietsen aan de beurt. Met ingang van 1 januari 2025 worden in de bebouwde kom van Amsterdam alleen nog elektrische brom- en snorfietsen toegelaten. Binnen de ring A10 worden vracht- en bestelwagens, taxi, ov-bussen en touringcar alleen toegelaten als ze uitstootvrij zijn. Ook de passagiers- en pleziervaart alsmede de veerdiensten van het GVB moeten dan emissievrij zijn.

» 2030
Met ingang van 2030 moet al het verkeer in de bebouwde kom van Amsterdam uitstootvrij zijn.

 

 

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.*U kunt deze HTML tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug naar boven