Amerika zaagt aan de poten van de Duitse automobiel dominantie

Recent onderzoek toont aan dat Duitse firma’s de meeste patenten hebben geregistreerd op het gebied van autonoom rijden. In 2014 werden er 1000 patenten geregistreerd en afgelopen jaar bijna 6000 stuks. In totaal zijn er sinds 2014 15.800 patenten aangemeld. Toeleverancier Bosch en de Volkswagen Groep gaan daarbij aan kop. 

Er zijn echter drie ontwikkelingen waardoor Tesla, Google en Uber toch een bedreiging voor de Duitse Automobielindustrie op het gebied van autonoom rijden vormen. Allereerst wordt de voorsprong van de Duitsers steeds kleiner, daarnaast zijn er geen nieuwkomers in de branche en tot slot: patenten hebben is één ding, hier iets mee doen is wat anders.

Voorsprong Duitsers wordt kleiner

Van de 10 ondernemingen met de meeste patent registraties op gebied van nieuwe technische ontwikkelingen in de Patentscope-Databank van de World Intellectual Property Organization (WIPO), zijn er 5 Duits zijn, maar ook de 2 koplopers zijn Duits. Het lijkt er dan ook op dat de autoindustrie uit ons buurland goed is voorbereid op onder andere zelfrijdende voertuigen. Hun patent aandeel op dit gebied bedraagt momenteel 40%. Echter dit voorjaar was dit nog 48%. Amerika volgt met 30% .

Geen nieuwkomers in de Branche

Op het gebied van technologiebedrijven zijn er in Duitsland geen nieuwkomers in de automobielbranche. De Duitse technologiebedrijven spelen, vergeleken met de uitdagers uit de digitale wereld als Google en Uber uit Amerika of Baidu uit China, in de autobranche geen enkele rol. Zowel op het gebied van nieuwkomers in de branche is Amerika koploper, als ook op het gebied van recentelijk nieuw aangevraagde patenten is de VS bezig met een inhaalslag..

Technologie ook omzetten naar de praktijk

Er is een verschil tussen het hebben van een aantal patenten en dit ook daadwerkelijk omzetten naar uitgevoerde prototypes of al toegelaten zelfrijdende auto’s. De Duitse fabrikanten hebben weliswaar veel patenten, maar deze hebben noch maar zelden geleid tot daadwerkelijke test exemplaren en/of modellen die we al op de weg tegenkomen. Onze buren staan nogal sceptisch tegenover autonoom rijden. Om de huidige voorsprong op ontwikkelingsgebied te behouden en hiervan een commercieel succes te maken, zullen er nu toch flinke stappen moeten worden gezet op het gebied van innovatie en de omzetting hiervan in de praktijk.

Overheidssteun in de vorm van bijvoorbeeld het versneld afgeven van vergunningen voor test parcoursen en het toekennen van de vereiste certificeringen, zou kunnen helpen ervoor te zorgen dat de technische voorsprong niet verloren gaat en de productie van testmodellen kunnen stimuleren. Vooralsnog hoeven de fabrikanten hierop niet te rekenenen, want de regelgevers in Duitsland zijn in zijn algemeenheid al niet echt soepel en zeker niet daar waar het autonoom rijden betreft. Bijna de helft van de deelnemers aan een Duitse enquête inzake zelfrijdende voertuigen is hierover sceptisch. Er wordt getwijfeld aan de veiligheid, maar ook ethische vragen en aansprakelijkheidsrisico’s zijn redenen waarom de helft van de geënquêteerden zich niet door een zelfrijdende auto wil laten vervoeren. Ook tegenover semi-autonome voertuigen staat 30% van de ondervraagden afwijzend.

Buiten de lijntjes tekenen

Hoewel het gezien de Duitse volksaard moeilijk zal zijn, zullen de Duitsers ten aanzien van ontwikkelingen in de automobielindustrie moeten leren buiten de lijntjes te tekenen om hun voorsprong te behouden. Er zal moeten worden gebroken met alle bestaande tradities op het gebied voertuigbouw en bijvoorbeeld niet een bestaande auto uitrusten met sensoren en radar om hiervan een zelfrijdende auto te maken. Een compleet andere kijk op mobiliteit is hiervoor een vereiste.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.*U kunt deze HTML tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug naar boven